Dakloosheid in Eindhoven

DONEER NU

Groeiend probleem

Dakloosheid is in heel Nederland een groeiend probleem. In 10 jaar tijd is het aantal dak- en thuislozen bijna verdubbeld. In een moderne, welvarende stad als Eindhoven hebben dagelijks meer dan 350 mensen geen dak boven hun hoofd. Daarnaast zijn er zo’n 80 ‘bankslapers’: mensen die voor een slaapplaats nog nét een beroep kunnen doen op familie, vrienden of kennissen.  

Mensen zoals jij en ik

Veel mensen hebben een verkeerd beeld van dak- en thuislozen. Vroeger waren het vaak mensen met een zware of meervoudige psychische problematiek, en de nodige drank- of drugsverslavingen van dien. Nu zijn het steeds vaker mensen zoals jij en ik. Heel gewone mensen die door een opeenstapeling van alledaagse tegenslagen flink in de problemen raken.

Ambities waarmaken

Daklozen moeten zo snel als mogelijk weer zelfstandig wonen en door werk de regie weer over hun eigen leven krijgen. Om die ambities waar te maken, heeft de gemeente Eindhoven een overeenkomst gesloten met Springplank, die het nieuwe beleid gaat uitvoeren in samenwerking met NeosErvaring die Staat en Leger des Heils.  

Het campagnedoel ‘Bakkie040‘ is een aanvullend werkervaringstraject dat door Springplank wordt opgezet. Bekende en minder bekende Eindhovenaren,  bedrijven en partners die deze campagne een warm hart toedragen, maken het baristaproject mogelijk. Voormalig daklozen 

Over deze campagne

De campagne iedereen onder dak .nu is een initiatief van woningcorporatie Trudo en Rotary Eeckaerde. Het doel van de actie is tweeledig: meer aandacht vestigen op het groeiende probleem van dakloosheid en voldoende geld inzamelen voor baristaproject ‘Bakkie040’ van Springplank.

Woningcorporatie Trudo levert de ruimte. Rotary Eeckaerde zet eigen expertise in en roept de hulp in van het bedrijfsleven.  Samen zamelen we geld in voor dit initiatief. Alle donaties komen volledig ten goede aan het goede doel.  

In september 2021 zal er door de Rotary Eeckaerde verantwoording worden afgelegd voor de besteding van de sponsorgelden.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!